Author: ifa_commu

ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ዓ.ም የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የተከበሩ አቶ ጃፋር በድሩ ከውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ኢንጂነር ዶ/ር ሃብታሙ ኢተፋ ጋር በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያዩ ፡፡

ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ዓ.ም የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የተከበሩ አቶ ጃፋር በድሩ ከውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ኢንጂነር ዶ/ር ሃብታሙ ኢተፋ ጋር በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያዩ ፡፡ክቡር አቶ…